ฟ้าทะลายโจร ใบห่อ 70 เม็ด ยาสามัญประจำบ้าน

รหัสสินค้า : ฟ้าทะลายโจร ใบห่อ

จำนวนสินค้า ราคา
1 ถึง 6
18.00 ฿
7 ขึ้นไป
17.00 ฿
จำนวนที่จะซื้อ
ราคารวม 18.00 ฿

สินค้าไม่เพียงพอ

สินค้าหมด

ฟ้าทะลายโจร ตราใบห่อ 70 เม็ด เป็นยาสามัญประจำบ้าน


สรรพคุณ : แก้ไข้ ตัวร้อน แก้ร้อนใน


วิธีรับประทาน : วันละ 3 เวลา ก่อนหรือหลังอาหาร

ผู้ใหญ่ ครั้งละ 4 เม็ด 

เด็กอายุ 8-12 ปี ครั้งละ 2 เม็ด